Условия за Ползване

Тези Условия за Ползване заедно с нашата декларация за Частност и Сигурност представят правно споразумение между БУТИК ОМАЯ (evtini-bijuta.com) и всеки потребител и посетител в този уеб сайт, http://www.evtini-bijuta.com (Този Сайт), който е собственост на “Бокача-ОМАЯ” ЕООД, ЕИК: 203884691. Ако използвате този Сайт, вие трябва да приемете и да се съгласите с тези условия, които се съдържат в Условия за Ползване. Не използвайте този сайт, ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване.

Съдържанието в Сайта е с информационно предназначение. То няма консултативна насоченост и не бива да служи като основа за вземане на решения или предприемане на действия. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област или да се свържете със служител на БУТИК ОМАЯ.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на evtini-bijuta.com.

ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯТА Е БЕЗПЛАТЕН

Използването и достъпът до сайтa evtini-bijuta.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.

НИКАКВА ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ САЙТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕПРОДУЦИРАНА, ЗАПИСВАНА ИЛИ ПРЕДАВАНА ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ПОВОД БЕЗ ПИСМЕНОТО СЪГЛАСИЕ НА EVTINI-BIJUTA.COM И ТОЧНОТО ЦИТИРАНЕ НА ИЗТОЧНИКА.

Правилата и условията за ползване на този сайт могат да бъдат променяни по всяко време и Вашето присъствие тук означава, че се съгласявате с последните промени в условията за ползване.

В никакъв случай не носим отговорност за загуби, пропуснати ползи или повреди възникнали от преглеждането, използването или посещението на този сайт или съдържанието му. Страниците на evtini-bijuta.com могат да съдържат технически неточности и грешки. Информацията в тях може да се обновява от време на време, а понякога може да е остаряла. Не поемаме отговорност за з апазването на информация до определена дата, както и за невъзможността да го направим.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. Evtini-bijuta.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди или наранявания, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.
  • Посетете Evtini-Bijuta.com в ShopMania
  • Онлайн Бижутерия Бокача
  • Директория Бижутерия
  • Социална Мрежа Предприемач